109UBA 政大雄鷹賽程

*點比分可查看UBA官網比賽數據
比賽性質 比賽日期 時間 場地 比賽隊伍 比分 影片

109學年UBA
軍賽季

109學年UBA
花絮

109學年UBA開季影片
翅高飛

108學年UBA政大賽程

最終排名:第五名

109學年UBA政大賽程

最終排名:冠軍

回到頂端